Vallabodar

Bokas med Göran Arnesson 070-681 73 39 eller goran.arnesson@hotmail.com
Meddela antal åkare och vallare samt klubb.
Större vallabodar 4000 kr (ca. 4 vallare), halv barack 3000 kr (3 vallare), hel barack 6000 kr (6 vallare).
Bussar/vallalastbilar/vallahusbilar: 2500kr