Tävlingsorg

Tävlingsledare:               Sven Larsson, 0731-804751

Bitr tävlingsledare:         Håkan Axelsson, 0707-559812

Tävlingssekreterare:       C-G Magnusson, 0730-825190

Tävlingskassör:               Sven Larsson

Banchef:                          Mattias Franzén, 0706-750564
bitr.                                

Stadionchef:                    Leif Johansson, 0709-657065
bitr.                                 Per-Anders Näsström, 0705-829799

Startchef:                        Ingemar Pihl, 0763-064780
bitr.                                 Lennart Westberg,

Spårvaktschef:                Per Johansson, 0706-762606
bitr. 

Målchef:                          Elsie Andersson, 0706-987876

Parkering:                       Frida Svensson, 0761-266111

Tidtagning:                      Sigrid Larsson, 0702-490586

Web:                                C-G Magnusson, 0730-825190

Tävlingsexp:                    Helen Bojort, 0705-300441
.                                      Jenny Franzén, 0730-462256

Vallabodar:                     Göran Arnesson, 0706-817339

Priser:                             Eva Axelsson, 0705-258271

Sjukvård:                        Mattias Franzén, 0706-750564

TD:                                  Björn Westerström, 0706-992114

Ass TD:                           Erik Björelind, 0703-454890

Speaker:                         Jonas Andersson, 0706-588177

Intervjuspeaker:             Maria Cutova, 0705-586525

SSF-representant:          Jonas Braam, 0733-223222